18 Februarie, 2018

Trebuie să depuneţi formularul 394? Atenţie la deducerea TVA prin bonuri fiscale!

Fiscul atrage atenţia contribuabililor care au obligaţia de depunere a formularului 394 – “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, prin prisma modificărilor apărute la normele de aplicare a Codului fiscal, respectiv deducerea TVA pe bază de bonuri fiscale.

Reamintim faptul că astăzi, 27 mai 2013, este ultima zi pentru depunerea acestei obligaţii fiscale!

* Deducerea TVA pe baza bonurilor fiscale

Prin Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate  prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

În cadrul actului normativ se prevede faptul că, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art.155 alin.(11), (12) şi (20) din Codul fiscal, dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

394
Sursa foto: Lege5.ro

* Depunerea formularului 394

Formularul (394) se completează şi se depune de către:

    • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) şi (7) din Codul fiscal pentru operaţiuni impozabile în România conform art.126 alin.(1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege;

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

    • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

ATENŢIE !

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” sau “TVA la încasare”, precum şi bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

394b

Depunerea şi completarea Formularului 394 este reglementată prin OPANAF nr. 3596/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Consultă actele normative referitoare la acest subiect pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu