23 Ianuarie, 2019

Tratamentul contabil aplicabil dezmembrării unui autoturism

În cazul unei societăţi care dezmembrează maşini vechi (auto), cum voi înregistrara în contabilitate piesele ce se recuperează? Ana Ioaniţescu Rov, Târgovişte

Piesele de schimb se încadrează din punct de vedere contabil în categoria stocurilor(temei legal: pct. 154  alin. (1) din normele de aplicare a OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

Notă: la data ieşirii din societate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau la valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate.

Operaţiuni care se reflectă în contabilitate

1. Înregistrarea în contabilitate a pieselor de schimb rezultate ca urmare a dezmembrării, în baza procesului verbal

3024. Piese de schimb =  7588. Alte venituri din exploatare

2. Înregistrarea în contabilitate a altor materiale auxiliare, altele decât piesele de schimb,  rezultate ca urmare a dezmembrării, în baza procesului verbal

3021. Materiale auxiliare =  7588. Alte venituri din exploatare

3. Înregistrarea în contabilitate a dării în consum a pieselor de schimb rezultate, în baza bonului de consum

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb =  3024. Piese de schimb

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu