21 Februarie, 2018

Tratamentul contabil aplicabil depozitelor bancare pe termen scurt în valută

Cum se înregistrează în contabilitate un contract privind un depozit bancar pe termen scurt la o bancă comercială din România

Depozitele bancare pe termen scurt sunt recunoscute din punct de vedere contabil la categoria “altor investiţii pe termen scurt”. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. (temei legal: pct. 168 alin. (2), pct. 169 alin. (1) şi (3) din normele de aplicarea OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

 Operaţiuni care se reflectă în contabilitate

1. Înregistrarea în contabilitate a constituirii depozitului bancar în valută

5081. Alte titluri de plasament / analitic depozit pe termen scurt = 5124. Conturi la bănci în valută / analitic bancă

2. Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor de curs valutar

(a) Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor favorabile de curs valutar, la sfârşitul lunii:

5081. Alte titluri de plasament / analitic depozit pe termen scurt = 765. Venituri din diferenţe de curs valutar

Sau, după caz:

(b) Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor nefavorabile de curs valutar, la sfârşitul lunii:

665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 5081. Alte titluri de plasament / analitic depozit pe termen scurt

3. Lichidarea depozitului şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar, după caz

(a) lichidarea depozitului cu diferenţe de curs valutar favorabile:

5124. Conturi la bănci în valută / analitic bancă = %5081. Alte titluri de plasament / analitic depozit pe termen scurt765. Venituri din diferenţe de curs valutar

(b) lichidarea depozitului cu diferenţe de curs valutar nefavorabile:

%5124. Conturi la bănci în valută / analitic bancă665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 5081. Alte titluri de plasament / analitic depozit pe termen scurt

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu