19 Ianuarie, 2018

Tratamentul contabil aplicabil certificatelor verzi se modifică. Ce noutăţi aduce Ordinul nr. 2067/2013?

În Monitorul Oficial nr. 6/2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Actul normativ analizat modifică reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea, introducând următoatele proceduri normative:

a) un nou tratament contabil pentru producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi;
b) se introduce o nouă secţiune, respectiv contabilitatea operaţiilor economice privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi;
c) se introduce un număr de cinci conturi noi.

A doua secţiune a ordinului aduce câteva modificări pentru reglementările aplicate de societăţile care utilizează Standardele Internaţionale de Raportare, adoptate prin OMFP nr. 1286/2012.

Ordinul transpune o precizare cu privire la societăţile care au aplicat IFRS pentru prima dată în 2013 şi introduce câteva conturi contabile noi.

Să analizăm principalele prevederi aduse de acest ordin.

A) Monografie certificate verzi

În fiecare lună, producătorii de energie din surse regenerabile vor evidenţia dreptul de a primi certificate verzi, prin articolul contabil:

- 445 „Subvenţii – analitic distinct” = 7411 „Venituri din subvenţii aferente cifrei de afaceri”.

Venitul se evaluează prin înmulţirea numărului de certificate verzi de primit cu preţul de tranzacţionare al certificatului valabil la stabilirea dreptului, publicat de OPCOM SA.

La primirea certificatelor, se efectuează înregistrarea contabilă:

- 507 „Certificate verzi acordate” = 445 „Subvenţii – analitic distinct”.

Certificatele se înregistrează în contabilitate la data primirii, la preţul valabil la data primirii publicat de OPCOM.

Dacă există diferenţe între preţul de înregistrare iniţială şi preţul de înregistrare de la data primirii certificatelor, acestea se vor înregistra astfel:

- 507 „Certificate verzi acordate” = 768 „Alte venituri financiare” pentru creşterile favorabile de preţ sau
- 668 „Alte cheltuieli financiare” = 507 „Certificate verzi acordate” pentru diferenţele nefavorabile de preţ.

Vânzarea certificatelor verzi se va înregistra prin articolul contabil:

- 4111 „Clienţi” = 7642  “Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate” şi concomitent se va efectua scăderea din gestiune a certificatelor verzi prin articolul contabil:

- 6642 “Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate” = 507 “Certificate verzi acordate”.

Dacă certificatele verzi nu au fost cesionate pe parcursul exerciţiului, acestea se evaluează la finele anului la cursul comunicat de OPCOM, valabil pentru ultima tranzacţie a exerciţiului.

reg_conta_mod_ian_2» Foto: Lege5 Online

Diferenţele favorabile sau nefavorabile se înregistrează prin articolele contabile:

- 507 „Certificate verzi acordate” = 768 „Alte venituri financiare” sau
- 668 „Alte cheltuieli financiare” = 507 „Certificate verzi acordate”.

Mai reţinem faptul că dacă certificatele verzi sunt amânate la tranzacţionare, conform legii energiei electrice, înregistrarea acestora se efectuează prin articolul contabil:

- 266 „Certificate verzi amânate” = 472 „Venituri înregistrate în avans – analitic distinct”.

B) Tratamentul contabil al cheltuielilor pentru conectarea la reţelele de utilităţi

Legiuitorul a stabilit că vor fi considerate imobilizări necorporale cheltuielile suportate de utilizatori pentru racordarea la reţelele de apă, gaze şi alte utilităţi, când acestea sunt prevăzute să fie suportate de consumator prin contract.

Aceste cheltuieli se înregistrează pe seama contului 205 „Concesiuni, licente, brevete, drepturi similare – analitic distinct”.

Durata de amortizare este fie perioada contractată, când s-a prevăzut în mod expres o perioadă de utilizare a reţelei respective, fie durata normată de amortizare a echipamentelor de utilizare de la locul de consum.

C) Noi conturi introduse de ordin

În Planul de conturi general se introduc cinci noi conturi, după cum urmează:

- contul 1491 „Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute“ (A);
- contul 1495 „Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii“ (A);
- contul 266 „Certificate verzi amânate“ (A);
- contul 507 „Certificate verzi acordate“ (A) şi
- contul 6455 „Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă“ (A).

Notă: Reglementările contabile au suferit deja unele modificări la 1 ianuarie 2014. Aflaţi mai multe din acest articol.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Marius
    martie 12 2014

    Bună seara! Am citit articolul dumnevoastră, însă am o nelămurire. Ceea ce ați scris dvs.în prima parte a articolului se referă la înregistrarea certificatelor verzi în cazul producătorilor. Puteți, vă rog, să îmi explicați cum se înregistrează acestea în contabilitatea furnizorului( adică, în ce cont înregistrează furnizorul colectarea contravalorii certificatelor verzi de la consumatorii finali, că, în definitiv. noi suntem cei care suportăm acest cost, și, de asemenea, cum înregistrează acesta achiziția CV de pe piață). Vă mulțumesc anticipat!

Scrie un comentariu