23 Ianuarie, 2019

Tratamentul contabil aplicabil bunurilor luate cu chirie

Ce înregistrări se operează în contabilitate în cazul unei societăţi care ia cu chirie o clădire în scopul folosirii ei drept sediu administrativ, pe o perioadă determinată?

În contabilitate, imobilizările luate cu chirie se realizează cu ajutorul contului 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie/analitic, în baza contractelor de închiriere semnate cu proprietarii imobilizărilor corporale. (temei legal: normele de aplicarea OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare)

Operaţiuni care se reflectă în contabilitate

1. Primirea bunului (clădirii) cu chirie, conform contractului de închiriere

Debit: 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie/analitic

2. Plata chiriei lunare, conform extrasului de cont bancar

 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile/analitic =   5121. Conturi la bănci în lei/analitic

3. Restituirea bunului (clădirii) luate cu chirie, potrivit procesului verbal de predare primire:

Credit: 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie/analitic

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu