Cu ajutorul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni potrivit dispoziţiilor legale. Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi. Contul 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, conform documentelor justificative:

169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor” = 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma împrumuturilor de primit din emisiuni de obligaţiuni, conform documentelor justificative:

461 „Debitori diverşi” = 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma împrumuturilor primite din emisiuni de obligaţiuni, conform documentelor justificative:

512 „Conturi curente la bănci” = 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, conform documentelor justificative:

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate, conform documentelor justificative:

161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” = 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate”

6. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate, conform documentelor justificative:

161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” = 512 „Conturi curente la bănci”

7. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută, conform documentelor justificative:

161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” = 739 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”

Documentele contabile

 • documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;
 • documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;
 • nota de contabilitate;
 • situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

 • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,
  In cazul unui ONG fara activitate economica care organizeaza concursuri sportive, in ce cont se inregistreaza in contabilitatea acestuia acodarea premiilor in bani?
  Multumesc,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here