10 Decembrie, 2019

Transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional – informaţii utile

Licenţa comunitară şi condiţiile generale de desfăşurare a transportului rutier contra-cost de persoane în trafic internaţional:

Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi autorizaţia/autorizaţiile de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza prin:  

- servicii regulate;  
- servicii regulate speciale;  
- servicii ocazionale.

Citeşte şi:

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE PRIN SERVICII OCAZIONALE ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL

ACTE OBLIGATORII A FI DEŢINUTE LA BORDUL VEHICULULUI

Pentru efectuarea transportului rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier român are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare, precum şi documentul de transport.

Prin document de transport se înţelege, după caz:

a) documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la normele metodologice pentru aplicarea OG nr. 27/2011 pentru transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene; *

b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene; *

c) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat; **

d) documentul de control prevăzut de acordurile şi convenţiile internaţionale pentru transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS. ***

* Documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la norme pentru transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene, respectiv documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene, se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română (ARR), la cerere, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

**
 Autorizaţiile pentru serviciile ocazionale neliberalizate pentru efectuarea transportului rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului INTERBUS cât şi pe teritoriul statelor unde s-au convenit astfel de autorizaţii, în conformitate cu prevederile acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, se eliberează de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi.  

***
 Lista ţărilor semnatare ale Acordului INTERBUS este afişată pe pagina proprie de internet a ARR.

Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier internaţional contra-cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;

b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

În situaţia în care operatorul de transport rutier va efectua excursii locale în cadrul unui serviciu internaţional ocazional de transport persoane, acesta va completa corespunzător documentul de control.

Autorizaţia de transport internaţional având România ca ţară de tranzit sau destinaţie, necesară efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier străini având sediul în statele din afara Uniunii Europene, se acordă în condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, de către Direcţia Generală Reglementări în Transporturi. Autorizaţia de transport internaţional prevăzută mai sus trebuie să se afle la bordul autobuzului pe toată durata efectuării transportului, fiind valabilă numai în original.  

F
ORMATUL AUTORIZAŢIILOR

Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 31 la norme.

Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de tranzit, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 32 la norme.

Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de destinaţie, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 33 la norme.

Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţară de destinaţie, eliberată unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 34 la norme.

Modelul autorizaţiei pentru derularea unui serviciu ocazional neliberalizat, valabilă în traficul direct şi tranzit pe teritoriul României, pentru statele din afara Uniunii Europene cu care s-au protocolat astfel de autorizaţii, este prevăzut în anexa nr. 35 norme.

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE ÎN REGIM DE CABOTAJ

Operaţunile de transport rutier contra-cost în regim de cabotaj autorizate pe teritoriul României sunt prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

În cazul operaţiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor regulate speciale, suplimentar faţă de documentul de control constând în contractul încheiat între organizatorul serviciului şi operatorul de transport rutier, în scopul evidenţei lunare a acestor operaţiuni, se completează documentul de control prevăzut în anexa nr. 30 la norme.

În cazul operaţiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale, se completează documentul de control prevăzut la anexa nr. 30 la norme.

Documentul de control prevăzut mai sus se eliberează operatorului de transport rutier de către ARR după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

Originalul documentelor completate şi utilizate se înapoiază de către operatorul de transport rutier ARR, în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, în termen de 30 de zile de la utilizarea acestora.

Operaţiunile de transport rutier contra-cost de persoane în regim de cabotaj pe teritoriul statelor din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, a se vedea O.G.
 nr. 27/2011 şi Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 980/2011.

Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu