ASPECTE GENERALE

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza doar în condiţiile prevăzute în OG nr. 27/2011 şi Ordinul nr.  980/2011, de către operatorii de transport rutier, în baza licenţei comunitare, numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Conform art. 3 din OG nr.  27/2011, prin transport rutier contra-cost se înţelege transportul rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii.

Prin transport rutier interjudeţean se înţelege transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe. În sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local.  

LICENŢA DE TRASEU reprezintă document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport.

Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.  

Prin excepţie, transportul rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra-cost, prevăzută la art. 184 alin. (2) la nomele metodologice/copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra-cost, după caz, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale.

Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionalenr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier.  

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza prin servicii regulateservicii regulate speciale, servicii ocazionale.

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE PRIN SERVICII OCAZIONALE

Documentul de transport
Transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi întreprinderile autorizate numai pe baza documentului de transport.
Documentul de transport reprezintă un act de control nominal (netransmisibil) format din foi de parcurs detaşabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25 (model anexa nr. 22 la normele metodologice).
Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier sau întreprinderea autorizată, după caz, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia.  
Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detaşează din documentul de control imediat după completare şi se păstrează la bordul autovehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit.  
Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnetul de 25 de file ţinut la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate.  
În cazul transportului rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată cu beneficiarul transportului, acesta/aceasta trebuie să conţină cel puţin următoarele date:  
a) denumirea beneficiarului;  
b) codul unic de înregistrare;  
c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);  
d) traseul;  
e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;  
f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv.  

Acte care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului  
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra-cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului/autovehiculului având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, trebuie să se mai afle:  
a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;  

b)
contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;  

c)
actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;  

d)
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, în copie;  

e)
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat (începând cu 1 ianuarie 2015 conform art. II, alin. (5) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1567/2013); 

f)
factura sau bonul fiscal;  

g)
comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul transportului.  
Documentul de control se eliberează la cerere de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.   
Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea şi debarcarea persoanelor se face numai în punctele menţionate în comandă sau contract.

Notă: Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

––––––––––(P)––––––––––
Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5.

Lege5
 
este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Aceasta lege ingradeste dreptul omului la libera circulatie,dreptul de proprietate asupra autoturismului propriu.Aplicarea acestei legi se face in mod preferential si nu este corect.Va cerem srijin prin toate retelele de socializare pentru a modifica sau anula aceasta lege.Multumim pentru sprijin.

  2. „Prin excepţie, transportul rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra-cost, prevăzută la art. 184 alin. (2) la nomele metodologice/copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra-cost, după caz, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale.”
    In ce lege exista aceast paragraf, va rog? Mie la 8+1 mi s-a indicat sa fac transport in regim rent-a-car, ceea ce presupune niste tarife si conditii aberante in proiectul primariei bucuresti (inca neaprobat din cate stiu) si unde este vorba doar despre transport local. Interesul meu este sa fac transport OCAZIONAL, prin contracte intre srl -ul meu si alte firme, cu masina pe care am cumparat-o pentru concedii cu familia in primul rand. Un alt punct interesant este conditia ca masina sa nu aiba mai mult de 5 ani vechime. Pai Traficul meu tocmai a sarit de 5 ani, dar merge si arata ca nou, avand doar 30000 km …

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here