20 Februarie, 2019

Transportul mărfurilor în regim suspensiv al obligaţiilor vamale: S-au publicat noi norme tehnice

Ordinul nr. 1420/2014 se adresează în principal transportatorilor sau operatorilor economici care efectuează activități de import de bunuri din state terțe și utilizează procedura tranzitului vamal, care presupune un regim suspensiv al obligațiilor vamale, sub acoperirea carnetelor TIR.

Ordinul nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 508/08.07.2014.

De exemplu, efectuăm un import de mărfuri din Republica Moldova, cu intrarea bunurilor în Comunitate prin vama de la Albița – Iași, iar operațiile de vamă sunt efectuate la București. Transportul mărfurilor în regim suspensiv al obligațiilor vamale se poate face respectând procedura de tranzit, sub acoperirea carnetelor TIR, conform prevederilor Ordinului nr. 1420/2014.

La intrarea bunurilor în Comunitate, titularul carnetului TIR are obligația înregistrării transportului de mărfuri în aplicația informatică NCTS/TIR — aplicație deținută de autoritățile vamale comunitare –, pentru urmărirea situațiilor de tranzit anual.

Operatorul vamal verifică concordanța datelor din carnetul TIR cu cele cuprinse în declarație și cu situația reală a mărfurilor, urmând în cazul acceptării acestor date să fie eliberat pentru transportator documentul electronic de tranzit, care permite transportul intracomunitar în regim suspensiv al obligațiilor vamale.

Procedura detaliază și câteva aspecte privind refuzul autorității vamale de a nu accepta regimul de tranzit. În acest caz, titularul carnetului TIR poate solicita modificarea datelor introduse în sistemul NCTS/TIR.

În funcție de elementele de risc, în etapa de prelucrare a documentelor, autorităţile vamale au dreptul să efectueze un control detaliat al bunurilor pentru determinarea situației exacte a acestora.

Procedura este destul de amplă și mai cuprinde următoarele secțiuni:

- formalitățile pe care le va îndeplini titularul carnetului TIR la terminarea regimului de tranzit, când trebuie efectuate formalitățile de import, la biroul vamal de destinație;

- procedura utilizată în cadrul destinatarilor agreați, când aplicația informatică nu funcționează;

- procedura cercetării sau a controlului efectuat la încheierea regimului de tranzit.

Mai reținem aspectul că actuala procedură intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu