25 Septembrie, 2017

Transportul gratuit, pe cale ferată, al persoanelor cu handicap

Facilităţile acordate, la transportul pe calea ferată, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin cupoanele statistice ale biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a.

Reglementarea a fost dată prin Ordinul MMFPS nr. 2784/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 892 din 16 decembrie a.c., în aplicarea prevederilor din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în M.Of. nr.1 din 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Transport urban. Legea prevede dreptul de gratuitate, pentru  persoanele cu handicap grav şi accentuat, pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Gratuităţile se extind şi pentru:

- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;

- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;

- însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;

- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Sumele aferente dreptului de gratuitate pentru persoane cu handicap, însoţitori şi asistenţi personali se asigură din bugetele locale, autoritatea locală fiind cea care stabileşte modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia.

Transport interurban. Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Beneficiază de aceste drepturi şi următoarele persoane:

- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;

- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic. Gratuitatea este valabilă şi pentru însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.

Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă. Au aceleaşi drepturi şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

Sumele aferente drepturilor de transport interurban se asigură din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

Modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap este prevăzută în Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 (publicată în M.Of. nr. nr. 487/2007), cu modificările aduse prin H.G. nr. 884/2009 (M.Of. nr. 556/2009).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu