20 Februarie, 2018

Transferul colectiv al salariaţilor la un nou angajator – ce informaţii trebuie să ştim? (II)

Notă: Prima parte a articolului poate fi citită AICI.
__________

Având în vedere că reprezintă o modificare importantă în cadrul contractului individual de muncă, transferul colectiv al salariaților trebuie să fie evidențiat în Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL).

Din păcate, în cuprinsul H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților nu se fac precizări exprese referitoare la modalitatea efectuării înregistrărilor și obligațiile angajatorului în cazul unui transfer colectiv al salariaților.

În lipsa acestor dispoziții speciale în ceea ce priveste înregistrarea efectivă în REVISAL a salariaților transferați și transmiterea acestor date către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), este nevoie de o interpretare a prevederilor legale astfel încât să eliminăm riscul de a fi sancționați de către organele abilitate de control.

Pentru a oferi o posibilă soluție în astfel de cazuri, pentru a putea evidenția în REVISAL transferul și de a evita în acest fel potențiale amenzi din partea inspectorilor de muncă, mai jos poate fi găsit un exemplu practic de transfer de întreprindere și de înregistrările care trebuie efectuate.

Între două societăți are loc un transfer de întreprindere prin cesiune, respectiv între SC “A” SRL (cedentul) și SC “B” SRL (cesionarul), acest lucru determinând un transfer colectiv al salariaților ce va avea loc la data de 01.02.2014.

Ce trebuie să facă cedentul – SC ”A” SRL?

În aplicația REVISAL, se selectează modulul „Contracte” și apoi se alege opțiunea „Încetare”.

La „Temei încetare” se selectează „Alt Temei” (alte temeiuri de încetare), urmând ca apoi în câmpul „Explicație” să se completeze următoarele: Transferat la SC “B” SRL în conformitate cu art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat (având la bază contractul de cesiune dintre societăți).

În rubrica „Data încetare” se trece data la care are loc transferul, în acest caz 01.02.2014.

Termenul de raportare, în această situație, considerăm că va fi asimilat celui de încetare a unui contract de muncă, respectiv SC “A” SRL va trebui să facă înregistrările în REVISAL la data luării la cunoștință de către salariați a evenimenului (respectiv data efectivă a transferului) sau cel târziu la data de 01.02.2014.

Ce trebuie să facă cesionarul  – SC ”B” SRL?

În acest caz, SC “B” SRL trebuie să acceseze modulul „Salariați” al aplicației REVISAL, urmând să introducă datele angajatului, iar apoi va completa datele contractuale în vigoare la data transferului. Toate datele se preiau din contractul existent care a fost transferat noului angajator (inclusiv numărul și data contractului), cu excepția datei angajării. Aici, în câmpul „Data începere activitate” se va trece data la care are loc transferul, în acest caz 01.02.2014.

Este important de precizat faptul că, deși din punct de vedere legal SC “B” SRL ar trebui să preia și să înregistreze contractele transferate cu același număr și date cu care au fost încheiate de SC “A” SRL, totuși, din punct de vedere tehnic, aplicația REVISAL permite înregistrarea unui contract de muncă atât timp cât informația din câmpul „Număr contract” și data aferentă (prevăzută în câmpul „Data contract”) nu a mai fost alocată acelui angajator (de exemplu: dacă SC “B” SRL are deja în baza de date REVISAL un contract cu numarul 12/01.01.2010, atunci înregistrarea unui alt contract cu aceleași date, respectiv  nr. 12 din data de 01.01.2010, nu mai este posibilă). În aceste cazuri, având în vedere faptul că aplicația informatică nu permite introducerea în campul „Număr contract” a unui număr care deja a fost alocat, se poate opta pentru (de exemplu): în loc de 12 se va aloca numărul 12bis.

În rubrica „Alte detalii” se completează: Angajat prin transfer de la SC “A” SRL în conformitate cu art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat (având la bază decizia colectivă de transfer), iar în câmpul „Data la care produce efecte” se va trece data la care are loc transferul, în acest caz 01.02.2014.

Termenul de raportare, în această situație, considerăm că va fi asimilat celui de încadrare în muncă a unui nou salariat, respectiv SC “B” SRL va trebui să facă înregistrările în REVISAL cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei transferului, adică nu mai târziu de data de 31.01.2014.

Legislația în vigoare permite transferul de întreprindere și implicit al salariaților, dar încă nu furnizează și modalitatea efectivă prin care se efectuează un astfel de transfer. Astfel, transferul salariaților va fi efectuat ca o încetare a contractului de muncă la cedent și o angajare în muncă la cesionar.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  PAUL
  martie 18 2015

  Buna ziua,

  Am fost transferat prin “Transfer de intreprindere” de la Orange Romania S.A. la Ericsson Telecommunications S.R.L.
  Am cerut Adeverinta de vechime atat de la Ericsson cat si de la Orange. La Ericsson, in Adeverinta de Vechime, la data transferului apare si actul prin care Ericsson-ul ne-a preluat, respectiv numarul si data respectivei Decizii de transfer (mi-au dat chiar si copie de pe acea Decizie de transfer).
  La Orange, insa, nu apare nici un fel de document cu numar si data referitor la transferul Orange -> Ericsson, iar cei de la HR de la Orange mi-au spus ca nu ar exista o astfel de Decizie, ci ca transferul s-a facut in baza Legii 67/2006 si art 173 Codul Muncii. Ce spune Orange-ul cu Legea 67 si Codul Muncii reprezinta “temeiul legal” (cum era un cap de tabel in Cartea de Munca), dar Orange trebuie sa specifice si numarul si data actului prin care Orange a incetat sa mai fie angajatorul meu, la data transferului, chiar daca Contractul de Munca a fost preluat de Ericsson. Este normal si legal sa nu imi spuna informatiile despre acest act sau acesta Decizie poate chiar sa nu existe? Plus ca stiu ca orice Decizie poate fi contestata in 30 de zile de la aducerea la cunostinta….Mai este valabil transferul in acest caz si ii pot actiona in justitie?

  Multumesc

Scrie un comentariu