21 August, 2017

Transferul colectiv al salariaţilor la un nou angajator – ce informaţii trebuie să ştim? (I)

În conformitate cu normele europene – norme care au fost introduse și în legislația românească -, transferul de întreprindere este transferul unei unități care își menține identitatea, înțeleasă ca un ansamblu organizat de mijloace, cu obiectivul de a desfășura o activitate economică, indiferent dacă acea activitate este centrală sau auxiliară.

Astfel, se aplică în cazul oricărui transfer de întreprindere, unități sau al unei părți de întreprindere sau de unitate către un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni convenționale sau al unei fuziuni.

În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (2) din Codul Muncii, coroborat cu prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, toate drepturile și obligațiile cedentului (persoana care își pierde calitatea de angajator) care decurg din contractele individuale de muncă și din contractul colectiv, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului (persoana care dobândește calitatea de angajator). Există și o excepție în acest caz atunci când drepturile și obligațiile cedentului nu se transferă, acesta fiind subiectul procedurii de reorganizare judiciară sau faliment.

Atenție! Transferul întreprinderii, a unei unități din aceasta sau o unei părți de întreprindere nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților, fie de cedent, fie de cesionar.

În urma cesiunii sau a fuziunii se va efectua și transferul colectiv al salariaților. Prin urmare, drepturile și obligațiile salariaților care decurg din contractele de muncă existente sunt transferate integral cesionarului.

Atunci când este vorba despre transfer colectiv, contractele individuale de muncă își produc în continuare efectele, acestea fiind preluate de noul angajator. Transferul colectiv va presupune, în esență, o modificare a contractului de muncă cu privire la angajator și eventual a locului de muncă. Modificarea se produce la data transferului întreprinderii, unității sau al unor părți ale acestora.

Contractele individuale de muncă ale salariaților ce fac parte din transferul de întreprindere nu încetează, ci vor fi transferate cesionarului care devine noul angajator în temeiul contractului de fuziune/cesiune încheiat între cele două societăți, care trebuie să conțină și prevederi cu privire la salariații transferați.

Astfel, se recomandă emiterea unei Decizii colective de transfer, care conține în anexă lista cu salariații transferați și condițiile contractuale în vigoare la data transferului, decizie ce se aduce la cunoștința salariaților și va deveni parte integrantă a contractului individual de muncă.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 67/2006, anterior datei transferului, atât cedentul, cât și cesionarul au obligația de a informa în scris reprezentanții salariaților sau, în cazul în care aceștia nu sunt constituiți ori desemnați, pe salariații proprii, cu cel puțin 30 de zile înainte de data transferului, cu privire la:

- data transferului sau data propusă pentru transfer;
- motivele transferului;
- consecințele juridice, economice și sociale ale transferului pentru salariați;
- măsurile preconizate cu privire la salariați;
- condițiile de muncă și de încadrare în muncă.

Această obligație de informare a cedentului și a cesionarului este întărită și de prevederile art. 174 din Codul Muncii.

Atunci când există și contracte colective de muncă aplicabile, cesionarul are obligația respectării prevederilor acestora în vigoare la data transferului, până la data rezilierii sau expirării acestuia în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 67/2006.

Totuși, prin acord între cesionar și reprezentanții salariaților, clauzele contractului colectiv de muncă valabil în momentul efectuării transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului. Totodată, atunci când este vorba despre contracte colective de muncă, se face distincție atunci când întreprinderea, unitatea sau partea din întreprindere își păstrează sau nu autonomia. Atunci când aceasta nu își păstrează autonomia, iar contractul colectiv de muncă la nivelul cesionarului este mai favorabil, se va aplica acesta din urmă. Atunci când întreprinderea, unitatea sau partea din întreprindere își păstrează autonomia, reprezentanţii salariaţilor afectaţi de transfer îşi menţin statutul, atribuţiile şi funcţia dacă sunt îndeplinite condiţiile de reprezentare, potrivit legii. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale de reprezentare, salariaţii transferaţi îşi aleg reprezentanţii, conform legii.

Potrivit Directivei 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 67/2006, în cazul în care transferul implică o modificare substanțială a condițiilor de muncă – în detrimentul salariatului -, angajatorul este responsabil pentru încetarea contractului individual de muncă. În aceste condiții, în cazul în care contractul  de muncă încetează, angajatorul este considerat răspunzător numai în măsura în care s-a produs un prejudiciu salariatului.

Dacă încetarea contractului individual de muncă are loc din voința angajatului, prin demisie, fără însă a-i fi afectate drepturile/condițiile de muncă, atunci angajatorul nu mai este considerat răspunzător de încetarea raporturilor de muncă.

Notă: În partea a doua a articolului puteţi afla ce înregistrări trebuie făcute în REVISAL în cazul transferului colectiv al salariaţilor. Citeşte partea a doua AICI.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

  • Răspunde
    laura
    iunie 16 2014

    ce documente trebuie sa scot de la primarie pentru pensie

Scrie un comentariu