15 Iulie, 2018

Tot ce trebuie să ştii despre înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor

Dacă sunteţi proprietarul unui vehicul sau mandatarul acestuia, sunteţi obligat să îl înregistraţi înainte de a-l pune în circulaţie, conform prevederilor legale.

Atunci când înmatriculaţi vehiculul, trebuie să faceţi dovada certificării autenticităţii sau a identificării acestuia de către autoritatea competentă, în condiţiile legii, după caz, precum şi atestarea faptului că vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din ţară sau din străinătate.

Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut, prevăzute de standardele în vigoare.

Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. Până la înmatriculare, aceste vehicule pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă, în condiţiile stabilite prin regulament.

Potrivit OUG 195/2002, evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.

Informaţii despre înmatricularea vehiculelor

Autoritatea care efectuează înmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci eliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a deţinătorului mandatat.

Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare. De asemenea, este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat.

În OUG 195/2002, se precizează că înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.

Despre radierea vehiculelor

Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, în următoarele cazuri:

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;

c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;

d) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei autorităţi decât cea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea;

e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv.

Potrivit OUG 195/2000, radierea din evidenţă a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.

De asemenea, vehiculele declarate, prin decizie a autorităţii publice locale, fără proprietar sau abandonate, se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.

Vă prezentăm în continuare o situaţie pe care am găsit-o în rubrica „Întrebări frecvente” de pe site-ul Registrului Auto Român.

Întrebare: „Se poate înmatricula o maşină adusă din SUA ?”

Răspuns: Autovehiculele care nu au mai fost înmatriculate în UE şi aflate la prima înmatriculare în România trebuie să respecte RNTR-7, şi anume reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele rutiere în vederea omologării şi admiterii în circulaţie pe drumurile publice, inclusiv condiţiile tehnice privind emisiile poluante prevăzute de directiva 70/220 CEE modificată de directiva 98/69 CE şi directiva 88/77 CEE modificată de directiva 1999/96 CE linia A (EURO 3), aplicabile în prezent.

Actele necesare pentru obţinerea omologării de la R.A.R. sunt:

- act de identitate solicitant;
- cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);
- documentul care atestă importatorul, în cazul vehiculelor noi;
- act de identitate importator, în cazul vehiculelor noi;
- declaraţie de conformitate a carosierului autorizat (după caz).

Dacă autovehiculul este nou, acesta trebuie să respecte normele Euro 4.

Surse: Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial, Registrul Auto Român

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu