23 Martie, 2019

Tipuri de concedii pentru persoanele asigurate în sistemul de sănătate: Concediul pentru îngrijirea copilului şi cel de risc maternal

Concediul și indemnizația  pentru îngrijirea copilului bolnav

Un alt concediu de care pot beneficia persoanele asigurate în sistemul de sănătate este concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani și, în cazului copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Astfel, unul dintre părinți va beneficia de indemnizația pentru un astfel de concediu cu condiția ca acesta să îndeplinească stagiul minim de cotizare — o lună  în ultimele 12 luni pentru care se acordă concediul. De aceleași drepturi vor beneficia și persoanele asigurate în sistemul de sănătate care au adoptat, au fost numiți tutore, li s-au încredințat copii în vederea adopției sau le-au fost dați în plasament.

Această indemnizație se acordă în baza certificatului medical eliberat de medicul de familie și a certificatului pentru persoanele cu handicap (atunci când este vorba despre un copil cu handicap pentru afecțiunile intercurente), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Durata unui astfel de concediu este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. Totuși, în cazul în care copilul este diagnosticat cu o boală infectocontagioasă neoplazie, este imobilizat în aparat gipsat sau este supus unor intervenții chirurgicale, durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav poate depași cele 45 de zile calendaristice. În astfel de cazuri, durata concediului medical va fi stabilită de medicul curant și, după depășirea a 90 de zile calendaristice, va fi necesară aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Cuantumul brut al indemnizației în cazul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Concediul și indemnizația pentru risc maternal

Concediul pentru risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele pentru protecția sănătății și securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor.

Pe lângă faptul că acest tip de concediu este doar pentru femei, o altă particularitate o reprezintă faptul că pentru a beneficia de el nu este necesară îndeplinirea niciunei condiții de stagiu  de cotizare, beneficiarele acestui tip de concediu fiind:

- salariatele gravide;
- salariatele care au născut recent, dar și-au reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie;
- salariatele care alăptează.

În toate cazurile de mai sus, salariatele trebuie să informeze în scris angajatorul cu privire la starea lor, atașând informării și un document care atestă starea — eliberat de medicul specialist. Simpla informare — lipsită de documentul de la medic — nu va obliga angajatorul la acordarea concediului pentru risc maternal.

Acest tip de concediu poate fi acordat, în baza unui concediu medical, de medicul de familie sau de medicul specialist, în întregime sau fracționat, pe o perioada totală ce nu poate depăși 120 de zile. În plus, o salariată gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă datorită stării sale de graviditate — stare atestată de medicul de familie –, aceasta va beneficia de o reducere cu o pătrime a timpului de muncă, reducere ce nu va avea niciun impact asupra veniturilor sale salariale.

Pe lângă acestea, dacă natura muncii prestate de salariata gravidă sau salariata care alăptează prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori repercursiuni pentru sarcină sau alăptare, angajatorul are obligația de a modifica condițiile sau orarul de muncă astfel încât să înlăture aceste riscuri și, în niciun caz, salariatele nu vor fi obligate să lucreze noaptea.

Indemnizația pentru concediul de risc maternal este în cuantum de 75% din salariul de bază și este suportată integral  din bugetul Fondului Național Unic de Asigurari Sociale de Sănătate (FNUASS).

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu