17 Martie, 2018

Tipuri de concedii pentru persoanele asigurate în sistemul de sănătate: Concediul medical şi cel pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă

Acest tip de concediu este cel mai cunoscut şi mai poartă denumirea de concediu medical. Incapacitatea temporară de muncă este determinată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii.

În eventualitatea în care asiguratul beneficiază de un astfel de concediu, indemnizația va fi suportată de către angajator din prima până în a 5-a zi de incapacitate de muncă. În cazul în care concediul este acordat pentru o perioadă mai mare de timp, începând cu a 6-a zi, ajutorul este plătit din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) până la încetarea incapacității temporare de muncă sau, după caz, până la pensionarea asiguratului.

Durata maximă de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de incapacitate. Totuși, de la a 91-a zi, concediul poate fi prelungit de medicul specialist până la 183 de zile, doar cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Excepții. În anumite cazuri, un astfel de concediu poate fi acordat și pentru perioade mai mari de 183 de zile. Acestea sunt:

– Un an, într-un interval de doi ani în cazul tuberculozei pulmonare și unele boli cardiovasculare stabilite de CNAS;
- Un an, într-un interval de doi ani, cu opțiunea de prelungire de până la şase luni de către medicul expert al asigurărilor sociale în cazul tuberculozei meningeale, peritoneale și urogenitale (incluzând și glandele suprarenale), pentru SIDA și neoplazii (în funcție de stadiul bolilor);
- Un an și jumătate, într-un interval de doi ani, în cazul tuberculozei pulmonare operate și osteoarticulară;
- şase luni, într-un interval de doi ani, cu prelungire de până la un an în cazul altor forme de tuberculoză extrapulmonară (fiind necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale).

Există anumite cazuri când medicul primar sau cel specialist poate propune chiar și pensionarea de invaliditate dacă, la sfârșitul perioadelor de acordare a indemnizației, bolnavul nu s-a recuperat. Totuși, pentru evitarea acestei situații, pentru motive temeinice, medicul poate propune prelungirea concediului medical și cu depășirea duratei generale maxime de 183 de zile. Ulterior acestei propuneri, medicul expert al asigurărilor sociale decide fie prelungirea concediului medical (cu cel mult 90 de zile), reducerea programului de lucru, reluarea activității sau pensionarea de invaliditate.

Cuantumul indemnizației pentru acest tip de concediu este, de regulă, de 75% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare (până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar). În cazul unor boli sau afecțiuni cum ar fi SIDA, tuberculoză, neoplazii, boală infectocontagioasă din grupa A și urgențe medico-legale, cuantumul indemnizației este de 100% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni.

Concediul si indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă

Pentru a preveni îmbolnăvirile și în vederea recuperării capacității de muncă, asigurații mai pot beneficia de indemnizație pentru reducerea timpului de muncă, concediu și indemnizație pentru carantină sau de tratament balnear, in funcție de programul individual de recuperare.

Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă

Aceasta se concretizează prin reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă și se acordă asiguraților care datorită sănătății nu mai pot realiza durata normală de muncă. Acest ajutor se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zi de concediu, fiind acordat în una sau mai multe etape.

Cuantumul brut lunar al indemnizației reprezintă diferența dintre media veniturilor lunare din ultimele şase luni și venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă fără depășirea a 25% din baza de calcul.

Concediul și indemnizația pentru carantină

Acest tip de concediu se referă la asigurații care au contactat o boală contagioasă. Cuantumul brut lunar al indemnizașiei este de 75% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni (stagiul de cotizare) până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Concediul pentru tratament balnear

Asigurații care se află în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive pot beneficia și de tratament balnear și de recuperare a capacității de muncă, în baza biletului de trimitere. Costurile unui astfel de concediu sunt suportate de către stat. Tratamentul balnear și recuperarea capacității de muncă se fac pe baza programului individual de recuperare întocmit de medicul specializat cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale (luându-se în considerare natura, stadiul și pronosticul bolii). Durata unui astfel de concediu este de 15-21 de zile, fiind stabilit de medicul curant.

Recuperarea capacității de muncă

Această recuperare este obligatorie și se realizează în unități sanitare specializate și care au contract cu casele de asigurări de sănătate. Ulterior finalizării fiecărei etape de recuperare, asigurații vor fi reexaminați medical și în funcție de rezultate, medicul expert al asigurărilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului de recuperare, reluarea activității sau pensionarea de invaliditate. Totuși, indemnizația nu va fi plătită în perioadele în care, din motive imputabile asiguratului, acesta nu îndeplinește obligația de a respecta programul de recuperare.

——(P)——

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu