17 August, 2017

Tipuri de concedii pentru persoanele asigurate în sistemul de sănătate: Concediul de maternitate

Concediul și indemnizația de maternitate

Concediul de maternitate este format din concediul prenatal (concediu pentru sarcină) și concediul postnatal (concediul de lăuzie) și se acordă salariatelor care au un stagiu de cotizare de cel puțin o lună sau stagiu asimilat în ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului de maternitate.

Durata totală a concediului de materniatate este de 126 de zile calendaristice, care sunt împărțite egal între cel pre și postnatal sau se pot compensa între ele, dar întotdeauna durata minimă a concediului de lăuzie va fi de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul indemnizației pentru concediul de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita  a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Totuși, chiar dacă legea prevede un stagiu minim de cotizare, de acest concediu pot beneficia și femeile care nu mai au calitatea de asigurat, din motive neimputabile lor, dacă nasc în termen de nouă luni de la data pierderii calității de asigurat. În acest sens, femeia va trebui să prezinte dovezi cu privire la pierderea calității de asigurat din motive neimputabile ei prin acte oficiale eliberate  de către angajatori sau asimilații acestora. În astfel de situații, baza de calcul a indemnizației o va constitui media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuția pentru concedii și indeminzații, din ultimele şase luni anterioare pierderii calității de asigurat.

Citeşte şi:
Condiții generale pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

În conformitate cu legislația în vigoare (OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate), toate persoanele asigurate pot beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate dacă se află în următoarele categorii:

- Desfăsoară activități în baza unui contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu ori din alte activități independente;
- Desfășoară activități în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești;
- Beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în conformitate cu prevederile legale.

În plus, mai pot beneficia de aceste concedii și indemnizații:

- persoane care sunt asociați comanditari sau acționari sau membri ai unei asociații familiale;
- persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații pentru maternitate și pentru îngrijirea copilului bolnav, dacă au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.

Totodată, pentru a putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- să îndeplinească stagiul minim de cotizare – o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical;
- să prezinte adeverința de la plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
- să fie prezent la adresa/domiciliul indicat în intervalul de timp şi în condițiile stabilite în vederea exercitării verificării de către reprezentanții plătitorilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Pentru a putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este necesară plata contribuției de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizații.

Această cotă de contribuție este 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau la drepturile reprezentând indemnizația de șomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit sau asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale.

În cazul urgențelor medico-chirugicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu de cotizare.

(P) Acum poţi cumpăra online acte normative actualizate la zi (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Un comentariu

 • Răspunde
  ion
  august 2 2016

  buna ziua,
  am un prieten cu grad de handicap (dar si are dreptul la munca)
  si ar vrea sa stie daca poate beneficia de concediul acela de 2 ani de zile pentru crestere copil
  sotie lui maste in decembrie
  Intrebare:Poate beneficia de concediu crestere copil?

Scrie un comentariu