16 Februarie, 2019

Timpul de muncă pentru salariaţii cu normă întreagă – durată şi excepţii

Orice actual sau viitor angajat trebuie să fie la curent cu prevederile esenţiale ale Codului Muncii. Una dintre acestea este durata timpului de muncă.

Conform articolului 111 al Codului Muncii, “timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare”.

PENTRU SALARIAŢII ANGAJAŢI CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

• durata timpului de muncă este de opt ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;

• repartizarea săptămânală a timpului de muncă este de cinci zile lucrătoare a câte opt ore pe zi şi două zile de repaus;

• timpul săptămânal de muncă nu poate depăşi durata maximă legală de 48 de ore (inclusiv orele suplimentare).

EXCEPŢII:

• pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de şase ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână;

• în funcţie de munca prestată sau specificul unităţii, timpul săptămânal de muncă poate fi repartizat în mod inegal. Însă trebuie respectată durata maximă de 40 ore/săptămână;

• durata maximă legală a timpului de muncă poate depăşi 48 de ore/săptămână dacă media orelor de muncă -calculată pe o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice- nu depăşeşte 48 de ore/săptămână.

PROGRAMUL DE LUCRU INEGAL

Mai multe informaţii despre programele de lucru inegale -în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore- găsim în articolul 115 şi în articolul 116 din Codul Muncii, care prevăd următoarele:

Art. 115.(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.

(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Art. 116.(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.

(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.”

ANGAJATORUL

În privinţa programului de muncă, angajatorul:

• trebuie să afişeze la sediu/să aducă la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia;

• poate să stabilească -cu acordul sau la solicitarea salariatului- programe individualizate de muncă;

• trebuie să ţină evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi.

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu