23 August, 2017

Tichetele de masă electronice se introduc din februarie 2014. Consultă noile prevederi publicate în Monitor

Din februarie anul viitor se vor introduce tichetele de masă pe suport electronic, ca urmare a modificărilor aduse la Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea de modificare nr. 291/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 şi va intra în vigoare la 13 februarie 2014. De la data publicării, Ministerul muncii are un termen de 150 de zile pentru a modifica Normele de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 5/1999, cu modificările ulterioare.

Tichetele de masă în format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate exclusiv de prevederile legii şi destinate exclusiv acordării alocaţiei individuale de hrană a salariaţilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Nu sunt modificări în ce priveşte beneficiarii-salariaţi cu contract individual de muncă sau în ce îi priveşte pe angajatorii care suportă integral, pe costuri, cheltuiala cu alocaţia individuală de hrană.

mod-l291-tich1» Foto: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 13.02.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5. // Sursa: Lege5 Online

Dreptul de opţiune al angajatorului

Apare, însă, precizarea că angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă şi sub ce formă, în urma consultării cu salariaţii, prin organizaţiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Dreptul de emitere

Ca şi în cazul tichetelor pe suport material, cele pe electronic se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice (unităţi emitente) sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.

Menţiuni obligatorii pe tichet

La tichetele pe suport hârtie, apare – ca noutate – obligaţia ca acesta să conţină un spaţiu pentru înscrierea datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de masă a fost utilizat.

Tichetul de masă pe suport electronic este valabil numai dacă are înscrise pe acesta sau într-un alt mod informaţiile privind: numele şi adresa emitentului; date referitoare la perioada de valabilitate; interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice; numele şi prenumele salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

Valoarea tichetelor electronice

Tichetele de masă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic, şi trebuie să permită utilizarea, în mod exclusiv, în scopul folosirii alocaţiei individuale de hrană.

Tichetele de masă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.

Tratamentul contabil

Unităţile emitente de tichete de masă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractelor încheiate cu angajatorii şi unităţile de alimentaţie publică, magazinele alimentare, cantinele-restaurant şi bufetele.

Cheltuieli suportate de angajator

Ca noutate impusă la noua formă a tichetelor, angajatorul care contractează cu o unitate emitentă de tichete de masă serviciul de emitere a tichetelor de masă pe suport electronic achită contravaloarea nominală a tichetelor de masă distribuite angajaţilor, precum şi costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic.

ATENŢIE: Valoarea nominală a tichetelor de masă acordată angajaţilor, fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, nu poate să fie diminuată în niciun mod.

Distribuirea tichetelor

Ca şi în cazul tichetelor pe suport material, valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaţilor, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

Tichetele de masă (indiferent de suport) nu pot fi distribuite (respectiv transferată valoarea acestora) de angajatori dacă aceştia, la data stabilită pentru distribuire sau transfer electronic, nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor şi/sau costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionate.

mod-l291-tich2» Foto: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 142/1998, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 13.02.2014), plus noile alineate care vor fi introduse. // Sursa: Lege5 Online

Regimul de folosire a tichetelor

Remarcăm că din noua formulare a legii dispar restricţiile potrivit cărora, în prezent, salariatul poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă; la fel, nu se vor mai aplica dispoziţiile care prevăd că, în cazul în care activitatea se desfăşoară la puncte de lucru situate în afara localităţilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masă corespunzător perioadei în care se află la punctul de lucru respectiv.

Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, cu care unităţile emitente de tichete de masă pe suport hârtie au contractat prestarea serviciilor respective.

Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic, şi trebuie să permită utilizarea, în mod exclusiv, în scopul folosirii alocaţiei individuale de hrană.

În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie.

Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.

Restituirea tichetelor neutilizate

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

Notă: Legea nr. 291/2013 şi celelalte acte normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu