21 August, 2019

Termenul de apărare împotriva unei hotărâri a asociaţiei de proprietari

Curtea Constituţională a admis o critică de neconstituţionalitate formulată într-o cauză civilă având ca obiect recursul formulat împotriva unei decizii civile privind anulare act. Semnalăm această hotărâre a Curţii Constituţionale dat fiind gradul ridicat de interes pe care poate suscita pentru locatarii din condominii unde există constituite asociaţii de proprietari.

Pe fond, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât proprietarii care nu au avut cunoştinţă nici de adunarea asociaţiei de proprietari şi, evident, nici de faptul că s-ar fi adoptat vreo hotărâre a acesteia nu mai au posibilitatea apărării drepturilor ai căror titulari sunt, întrucât, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decădere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculează de la adoptarea hotărârii. Aşa fiind, prevederile legale criticate restrâng dreptul la apărare al proprietarilor care nu au avut cunoştinţă de adunarea generală şi nici posibilitatea de a participa la dezbateri şi cărora nu li s-a comunicat hotărârea.

De asemenea, apreciază că este încălcat accesul liber la justiţie, întrucât acest drept este limitat de promovarea acţiunii în termen de 45 de zile de la adoptare, moment de care nu au cum să aibă cunoştinţă până în ziua comunicării hotărârii. Astfel, autorii excepţiei consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale prin faptul că legiuitorul nu a impus prin norma legală criticată obligativitatea ca hotărârile adoptate să fie comunicate tuturor proprietarilor într-un anumit termen, iar termenul de promovare a acţiunii în justiţie de 45 de zile să fie calculat de la comunicarea hotărârilor adoptate de asociaţia de proprietari, şi nu de la adoptarea lor.

Curtea a apreciat că proprietarii care nu au avut cunoştinţă de adunarea generală a asociaţiei de proprietari şi nici de faptul că s-a adoptat o hotărâre a acesteia, prin care au fost afectaţi, se pot afla în situaţia de a nu putea contesta hotărârea în termenul prevăzut de norma legală criticată, şi anume cel de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Din această perspectivă, Curtea a constatat că art. 26 din Legea nr. 230/2007 aduce atingere dreptului de a accede efectiv la justiţie pentru apărarea drepturilor legitime al persoanelor interesate.

Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, constatând că sintagma “de la adoptarea acesteia” cuprinsă în art. 26 din lege este neconstituţională, referitor la momentul de la care se poate ataca în justiţie respectiva hotărâre.

Decizia nr. 670/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 421 din 16 iunie a.c., redă cele două excepţii de neconstituţionalitate formulate, constatările şi motivarea Curţii la critica admisă şi la excepţia respinsă în cazul în speţă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu