18 Iulie, 2018

Tehnici de control aplicate asupra conturilor din balanţa de verificare

Verificarea conturilor de Imobilizări

Exhaustivitatea

 

• toate imobilizările intrate şi ieşite sunt contabilizate

• toate amortismentele sunt contabilizate

• toate veniturile sau cheltuielile sunt contabilizate

Realitatea

 

• imobilizările înregistrate există şi aparţin întreprinderii

• nicio cheltuială curentă nu este trecută pe imobilizări

• restricţiile de proprietate sunt înregistrate (ipoteci, gajuri etc.)

Evaluarea corectă

• înregistrarea imobilizărilor s-a efectuat la costul corect

• amortismentele sunt calculate conform principiilor general admise

Perioada corectă

 

• înregistrarea în contabilitate se efectuează atunci când fenomenul economic se produce

Înregistrarea corectă

• intrările şi ieşirile sunt corect înregistrate

• operaţiunile diverse sunt justificate şi autorizate


Verificarea conturilor de Stocuri şi producţie în curs

Exhaustivitatea

 

• toate stocurile sunt inventariate

• toate stocurile inventariate sunt contabilizate

• toate mişcările de stocuri sunt contabilizate

Realitatea

• stocurile contabilizate există şi aparţin întreprinderii

Evaluarea corectă

• costul stocurilor a fost corect stabilit

• stocurile supuse deprecierii sunt corect identificate

• provizioanele pentru deprecierea stocurilor sunt corect calculate şi contabilizate

Perioada corectă

 

• înregistrarea stocurilor s-a efectuat la aceeaşi dată ca şi înregistrările de la cumpărări-vânzări, darea în producţie 

Imputarea (înregistrarea) corectă

 

• stocurile inventariate sunt înregistrate în conturile corespunzătoare

• listele de inventar sunt corect totalizate

• suma stocurilor din bilanţ corespunde cu inventarul

• operaţiile diverse sunt corect justificate şi autorizate


Verificarea conturilor de Ciclul de cumpărări/furnizori

Exhaustivitatea

 

• toate mărfurile primite sunt recepţionate şi facturate

• scăderile (stornările) s-au efectuat pentru toate mărfurile returnate şi pentru litigiile cu furnizorii

• toate facturile primite (şi anulările) sunt contabilizate

Realitatea

• toate facturile primite corespund cu mărfurile efectiv primite

• toate scăderile (anulările) primite corespund cu retururile efective

Evaluarea corectă

• facturile sunt primite cu preţurile corecte şi au fost corect evaluate

• devizele au fost corect convertite

Perioada corectă

 

• facturile sunt contabilizate sau provizionate în perioada în care mărfurile au fost primite

• scăderile (anulările) sunt contabilizate îndată ce sunt cunoscuţi factorii care le justifică

Imputarea (înregistrarea) corectă

 

• facturile şi anulările sunt înregistrate în conturile corespunzătoare (furnizori, cheltuieli, TVA)

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate


Verificarea conturilor de Ciclul de vânzări/clienţi

Exhaustivitatea

 

• toate mărfurile expediate sunt facturate

• facturile sunt emise pentru toate mărfurile returnate de clienţi

• toate facturile (anulările) sunt contabilizate

Realitatea

• toate facturile emise corespund mărfurilor expediate

• toate anulările de facturi corespund cu returnările efective

Evaluarea corectă

• facturile (anulările) sunt emise cu preţuri corecte şi sunt corect calculate

• facturile a căror plată este îndoielnică sunt rapid identificate

• destinatarul facturilor şi cel al mărfurilor este acelaşi

Perioada corectă

 

• facturile sunt contabilizate în perioada livrărilor

• anulările sunt contabilizate îndată ce faptele care le justifică sunt cunoscute

Imputarea (înregistrarea) corectă

• facturile şi anulările sunt înregistrate în conturile corespunzătoare

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate


Verificarea conturilor de Trezorerie/finanţare – Încasări

Exhaustivitatea

 

• toate sumele datorate întreprinderii au fost încasate

• toate sumele încasate sunt contabilizate

• diferenţele încasate au fost corect înregistrate

Realitatea

• toate descărcările clienţilor sau debitorilor corespund încasărilor efective

• toate efectele sunt efectiv încasate sau remise la încasare

Evaluarea corectă

• încasările sunt contabilizate pentru suma reală

• efectele remise la încasare au fost corect contabilizate

Perioada corectă

• încasările sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv primite

Imputarea (înregistrarea) corectă

• încasările sunt înregistrate în conturile corespunzătoare (clienţi, bănci, casa etc.)

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate


Verificarea conturilor de Trezorerie/finanţare – Plăţi furnizori

Exhaustivitatea

 

• toate plăţile efectuate sunt contabilizate

• reţinerile sunt contabilizate la fiecare plată

• diferenţele de plată sunt contabilizate

Realitatea

• toate plăţile înregistrate corespund unor documente justificative

• documentele care reflectă obligaţii nu sunt plătite decât o dată

Evaluarea corectă

• plăţile sunt înregistrate pentru suma reală

• avansurile sunt deduse din plăţi

Perioada corectă

 

• plăţile sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv făcute

• scadenţele raportate sunt înregistrate în momentul în care au fost cunoscute

Imputarea (înregistrarea) corectă

• plăţile sunt înregistrate în conturile corespunzătoare (furnizori, bănci, casa etc.)

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate


Verificarea conturilor de Trezorerie/finanţare – Plăţi personal

Exhaustivitatea

 

• toate sumele plătite sunt contabilizate

• toate ştatele sunt contabilizate

Realitatea

• numai salariaţii reali ai întreprinderii primesc o remuneraţie

• remuneraţia şefului de întreprindere nu este excesivă

• salariile sunt corect înregistrate

Evaluarea corectă

• salariile şi asimilatele sunt corect evaluate

Perioada corectă

 

• salariile şi asimilatele sunt înregistrate în perioada corespunzătoare prestaţiei reale a serviciului

Imputarea (înregistrarea) corectă

• salariile şi asimilatele s-au înregistrat în conturile corespunzătoare

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate


comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu