19 Februarie, 2018

Taxele pentru protecţia proprietăţii industriale rămân îngheţate

O recentă ordonanţă de urgenţă amână pentru o perioadă de încă 2 ani actualizarea taxelor în lei plătite de persoanele fizice şi juridice române pentru procedurile de protecţie în domeniul proprietăţii industriale.

Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 447 din 4 iulie a.c.

În expunerea de motive, sunt invocate prevederile art. 4 din O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare, aşa cum a fost modificat prin art. III din Legea nr. 66/2010, reglementare potrivit căreia la data de 1 ianuarie a fiecărui an taxele în domeniul proprietăţii industriale plătite de persoanele fizice şi juridice române ar fi trebuit să se actualizeze la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României, valabil la data de 1 octombrie a anului anterior, ceea ce ar presupune o creştere a taxelor cu circa 20%.

La emiterea actului normativ la care ne referim, Executivul a apreciat că, în condiţiile menţinerii crizei economice şi implicit a reducerii veniturilor persoanelor fizice şi juridice române, o creştere a taxelor în perioada următoare este neadecvată circumstanţelor şi ar conduce la o scădere a veniturilor din taxele în domeniul proprietăţii industriale.

Ca atare, aplicarea dispoziţiilor art. 4 din O. G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2014.

Potrivit actului normativ de bază, taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele la O.G. nr. 41/1998.

Neplata în termen a taxelor are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii.

Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare-dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.

Reducerile se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu anumite excepţii nominalizate prin ordonanţă, iar persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile de eligibilitate; în aceste cazuri, taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.

Articolul 4 din ordonanţă prevede că nivelul taxelor în lei, stabilite în raport cu cele corespunzătoare în euro, se actualizează la data de 1 ianuarie a fiecărui an, la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 octombrie a anului anterior.

Potrivit art. unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2010, dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, urmau să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Or, prin efectul Ordonanţei de urgenţă nr. 40/2012, dispoziţiile din art. 4 au fost suspendate începând cu 4 iulie 2012 până la 1 ianuarie 2014.

Anexele la care se referă articolul 4 menţionat se referă la cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru: 

- cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie;

- cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate;

- mărci şi indicaţii geografice;

- desenele şi modelele industriale;

- topografiile produselor semiconductoare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu