27 Ianuarie, 2020

SEMINAR: Gestionarea riscurilor fiscale

Datorită unei legislații fiscale în continuă schimbare, adaptării permanente la cerințele legislației europene, dar și la cerințele mediului de afaceri românesc, seminarul își propune o prezentare a tipurilor de control propriu al... ...

continuare →