21 Noiembrie, 2019

Ce reţinem din noua Lege a voluntariatului?

Săptămâna trecută a fost publicată noua Lege a voluntariatului, aceasta aducând modificări substanţiale în reglementările din domeniu.Legea nr. 78/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 469/2014 şi va intra în vigoare pe 26 iulie 2014, abrogând Legea nr. 195/2001.Contractul de voluntariat devine obligatoriuPeste o lună devine obligatorie încheierea, sub formă scrisă, a unui contract între voluntar şi organizaţia-gazdă, la care se anexează fişa postului şi fişa de protecţie a voluntarului.Conform noilor prevederi aduse de Legea nr. 78/2014, art. 11, acest document trebui să includă următoarele:datele de identificare ale părţilor contractante;descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;drepturile şi obligaţiile părţilor;stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;condiţiile de reziliere a contractului.De asemenea, tot în cadrul contractului de voluntariat trebuie să fie specificate drepturile şi obligaţiile voluntarului şi ...

continuare →