25 Iunie, 2019

Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie a fost republicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial 365 din 30 mai 2012 a fost republicată Legea 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Potrivit actului normativ, violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Potrivit legii, constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale. Violenţa în familie se poate manifesta prin violenţă verbală, psihologică, fizică, sexuală, socială sau spirituală. Legea privind combaterea violenţei în familie prevede că victima violenţei în familie poate cere instanţei un ordin de protecţie şi de restricţie faţă de agresor. De asemenea, victima violenţei în familie ...

continuare →