28 Ianuarie, 2020

CEDO: autorităţile române au încălcat accesul la justiţie în cazul victimelor unui accident rutier

CEDO a comunicat, în data de 13 martie 2012, hotărârea în cauza Şega c. României (nr. 29022/04), se arată pe site-ul JurisprudenţaCEDO.com. Cererea în speţă a fost iniţiată de către reclamanţii Titus şi Ecaterina Şega, cetăţeni români născuţi în 1925 şi, respectiv, 1935, decedaţi la 12 iunie 2007 şi, respectiv, 25 aprilie 2011. Moştenitorii acestora, Sorin Şega şi Dan Laurenţiu Şega, şi-au exprimat dorinţa să continue cererea părinţilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Prezentarea speţei La 25 mai 1990, Titus şi Ecaterina Şega au fost victimele unui accident rutier în timpul unei călătorii în Germania, accident provocat de către un terţ, de asemenea cetăţean român. Automobilul lor a fost distrus integral, iar reclamanţii au suferit răni grave. La 24 mai 1993, printr-o scrisoare recomandată, Titus şi Ecaterina Şega au introdus o acţiune în daune-interese formulată împotriva societăţilor de asigurare a celor două vehicule implicate şi contra celuilalt şofer ...

continuare →