20 Septembrie, 2019

Accesul la datele personale, în discuţie la Curtea Europeană de Justiţie

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost solicitată să precizeze dacă regimurile naţionale care impun furnizorilor o obligaţie generală de păstrare a datelor sunt compatibile cu dreptul Uniunii (în mod special cu Directiva „viaţa privată şi comunicaţiile electronice”) şi cu anumite dispoziţii ale Cartei drepturilor fundamentale a UE. Intervenţia la CJUE a fost, de fapt, o trimitere preliminară, adresată de instanţe naţionale care aveau de soluţionat acţiuni împotriva regimului britanic de păstrare a datelor care permite ministrului de interne să oblige operatorii de telecomunicaţii publice să păstreze toate datele referitoare la comunicaţii pentru o durată maximă de 12 luni, subînţelegându-se că este exclusă păstrarea conţinutului acestor comunicaţii. Despre ce fel de date personale vorbim?Cauzele respective fiind de resortul dreptului suedez şi britanic, o primă clarificare priveşte categoriile de date care fac obiectul obligaţiilor generale de păstrare impuse în Suedia şi în Regatul Unit. Este vorba despre date care permit identificarea şi ...

continuare →