20 Aprilie, 2019

Noile formulare ANAF pentru verificarea fiscală a persoanelor fizice, adaptate la verificarea indirectă!

În Monitorul Oficial nr. 255 de ieri, 08 mai 2013, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice.Actul normativ adoptă formularele utilizate în inspecțiile fiscale desfășurate la persoanele fizice. Ordinul nu reglementează procedura de control, ci numai fluxul documentar și instrucțiunile de completare pentru acestea. * Ce documente sunt adoptate?  Lista documentelor adoptate cuprinde:- Aviz de verificare fiscală;- Ordin de serviciu;- Notă explicativă;- Minuta întâlnirii;- Aviz de refacere a verificării fiscale;- Decizie de suspendare a verificării fiscale;- Decizie de încetare a procedurii de verificare fiscală;- Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situației fiscale personale; - Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară;- Raportul de verificare fiscală;- Invitație;- Proces-verbal;- Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri.La o primă vedere, formularele din ordin par adaptate la situația concretă a unei persoane fizice ce nu cunoaște în ...

continuare →