12 Decembrie, 2019

Corectarea declaraţiilor fiscale

Plecând de la principiul “cine nu munceşte nu greşeşte”, putem spune că este inevitabil ca în activitatea noastră de zi de zi să nu apară niciodată o eroare. În sensul Codului de procedură fiscală, prin erori, se înţelege “erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impunere”. Corectarea declaraţiilor fiscale se face cu respectarea dispoziţiilor art. 84 din Codul de procedură fiscală. Astfel, trebuie să reţinem că: * Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. * Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative. * În cazul TVA, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se ...

continuare →