24 Septembrie, 2018

O decizie a CEDO interesantă (I)

Un cetăţean german îşi radiază maşina în Germania, iar un român intră cu maşina în ţară fară declaraţie vamală (dar şi fără actele maşinii). De aici începe o întreagă istorie în instanţele de judecată a cărei soluţie pronunţată de CEDO vă invităm să o parcurgeţi, în rezumatul de mai jos.Textul integral al Hotărârii în Cauza Bernd împotriva României a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 471/2013.Circumstanţele cauzeiLa originea cauzei se află Cererea nr. 23.456/04 îndreptată împotriva României, prin care domnul Siegle Bernd a sesizat CEDO, reclamantul plângându-se, în temeiul art. 6 § 1 din Convenţia privind drepturile omului, de o încălcare a principiului securităţii raporturilor juridice, pe motiv că, printr-o hotărâre definitivă din 20 noiembrie 2003, Tribunalul Timiş a pus în discuţie autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri definitive pe care el însuşi a pronunţat-o la 8 iunie 2003. De asemenea, reclamă, în temeiul acestei prevederi, soluţia pronunţată în ...

continuare →

Deloitte Tax: Autorităţile simplifică formalităţile impuse de comerţul cu produse cu dublă utilizare

Un nou avantaj pentru societăţile autorizate AEO. Pentru prima dată în România, statutul de Operator Economic Autorizat (AEO) acordat de către autoritatea vamală este recunoscut şi de către autorităţile care controlează produsele cu dublă utilizare (Departamentul de Control al Exporturilor – ANCEX). Astfel, începând cu luna iulie, statutul de AEO se acceptă ca dovadă a implementării unui sistem de control intern pentru evaluarea riscurilor, în cazul solicitării de licenţă pentru servicii de intermediere a produselor cu dublă utilizare. Legislaţia europeană adaugă, astfel, încă un punct pe lista beneficiilor de care beneficiază un operator economic autorizat, prin calitatea de partener de încredere al autorităţii vamale. Printre facilităţile oferite operatorilor economic autorizaţi la nivel european se numără accesul la simplificări vamale, mai puţine controale fizice, notificarea în avans, alegerea locaţiei de control fizic etc. „Legislaţia comunitară impune ca regulă obţinerea de negaţii/ autorizaţii pentru exportul/ livrarea intracomunitară de produse cu dublă utilizare. ...

continuare →