6 Decembrie, 2019

Se actualizează declaraţia pe Formularul 307

Proiectul de ordin al preşedintelului ANAF precizează că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, declarată prin noul formular va fi achitată la bugetul de stat ...

continuare →