18 Februarie, 2020

Legislaţie: Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Hotărârea Guvernului  nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30.05.2013 (M.Of. nr. 313/2013).În vigoare de la 1 iulie 2013.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.(2) Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

Ordinul nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 16.05.2013 (M.Of. 276/2013).În vigoare de la 16.05.2013Având în vedere prevederile:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 127/2013;- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu ...

continuare →

OFICIAL: Valoarea tichetelor de masă şi de creşă a fost majorată

După ce în cursul acestei săptămâni Ministerul muncii a anunţat majorarea valorii tichetelor de masă şi de creşă,  ieri au fost publicate în Monitorul Oficial şi actele normative care reglementează această măsură. Astfel, prin ordinele Ministerului Muncii nr. 882/2013 şi nr. 883/2013 publicate în Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 se stabileşte valoarea tichetului de masă la 9, 35 de lei şi cea a tichetului de creşă la 420 de lei.Creşterea este semnificativă mai mult în ceea ce priveşte tichetele de creşă, valoarea iniţială a acestora fiind de 400 de lei, în timp ce valoarea tichetelor de masă era stabilită la 9 lei.Măsurile se aplică pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai.* Bază legislativă şi de calculPotrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, valoarea nominală a unui tichet de masă, respectiv de creşă, poate fi indexată semestrial ...

continuare →

ANRE a stabilit valorile de tranzacţionare a certificatelor verzi, pentrul anul 2013

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit valorile-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și contravaloarea unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul în curs, acestea fiind înscrise într-un ordin al instituţie publicat astăzi, 21 martie 2013.Astfel, potrivit Ordinului ANRDE nr. 10/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 151/2013, valorile de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de certificate verzi pentru anul 2013 sunt următoarele:- valoarea minimă de 129,64 lei/certificat verde (respectiv 28,876 euro/certificat verde);- valoarea maximă de 264,09 lei/certificat verde (respectiv 58,823 euro/certificat verde).Totodată, contravaloarea certificatului verde neachiziționat de către operatorii economici care au obligația anuală de achiziție de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2013, este de 528,17 lei/certificat verde neachiziționat (respectiv 117,646 euro/certificat verde neachiziționat).Sursa: Monitorul Oficial ...

continuare →