21 Februarie, 2020

Despre valabilitatea actului adiţional la contractul de muncă

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu examinarea sesizărilor conexe formulate de Curtea de Apel, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: "Modul de interpretare a dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu referire specială la condițiile în care se poate constata nulitatea absolută a unui act adițional la contractul individual de muncă, precum și la efectele nulității, atunci când încheierea actului adițional reprezintă o măsură de punere în executare a unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un litigiu de muncă, hotărâre care este executorie de drept cu caracter provizoriu până la rămânerea definitivă și care, ulterior rămânerii definitive, a fost lămurită în procedura prevăzută de art. 443 din Codul de procedură civilă". ...

continuare →

Autorizația de construire/desființare: valabilitate, prelungire, pierderea valabilității

De dată recentă, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4/06.01.2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) nr. 3454/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009[1] (denumit în continuare Ordinul MLPDA nr. 3454/2019), ordin ce este în vigoare de la 06.01.2020. ...

continuare →

Actele de identitate: definire, prima eliberare şi valabilitate

Reglementările legislative de bază privind actele de identitate sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, urmând ca în continuare să vă prezentăm cele mai importante aspecte pe acest subiect, printr-o serie de articole dedicate. Astfel, în materialul de faţă vom vorbi despre definirea actelor de identitate, eliberarea acestora în primă fază, precum şi valabilitatea lor.Ce este un act de identitate?Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ...

continuare →