18 Noiembrie, 2019

Facturile la căldură și utilități devin executorii dacă nu sunt achitate în 45 de zile

Facturile la căldură și la serviciile de utilități publice devin executorii dacă nu sunt plătite în cel mult 45 de zile de la emiterea lor, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament pe final de mandat și promulgat de președintele țării în cursul lunii noiembrie. Noua lege a intrat în vigoare din 26 noiembrie, astfel că toate companiile de utilități pot executa silit rău-platnicii, care vor achita, conform noilor norme, și onorariile executorilor judecătorești.Serviciile de utilități publice, adică apa, canalizarea, căldura și gunoiul vor trebui achitate în 15 zile de la emiterea facturilor, față de 30 de zile, cum era stipulat până acum. În următoarea lună, la facturile neachitate se vor aduna penalități, iar după 45 de zile, proprietarii pot fi executați silit.La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:„(61) Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu.”Executorul judecătoresc va ...

continuare →