19 Noiembrie, 2019

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică: ce drepturi avem?

Un proprietar de pădure, aflat în situaţia de expropriere pentru cauză de utlitate publică, s-a adresat instanţei de judecată: comparând reglementările în materie, petentul a cerut analizarea la CCR a unor prevederi legale care, în interpretarea instanţei, îl privau de anumite drepturi de despăgubire.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, CCR i-a dat dreptate, prin Decizia nr. 67/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial nr. 581/2017. Mai jos prezentăm reperele legale de interes în materie, astfel cum au fost reţinute de Curtea Constituţională în motivarea soluţiei pronunţate.Codul silvicDiscutăm aici despre despăgubirile datorate proprietarilor de păduri, pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, pentru:realizarea obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, conform art. 36 din Codul silvic;realizarea sau extinderea anumitor categorii de lucrări şi obiective ...

continuare →

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Anumite reglementări din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 139/1994, au fost modificate prin recenta Lege nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.409 din 10 iunie a.c. Prin modificările aduse la legea menţionată, dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, dupa caz, lucrările nu au fost începute, foştii proprietari pot să ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, foştii proprietari vor fi notificaţi la adresa iniţială comunicată expropriatorului în vederea plăţii despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat. Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescripție, care curge de la data notificării. În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar ...

continuare →