15 Decembrie, 2019

CCR: Este obligatorie citarea reprezentanților legali (părinți, tutore) în cadrul urmăririi penale a unui minor care a împlinit 16 ani?

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (www.ccr.ro) în data de 06.03.2018, CCR, cu  unanimitate de voturi a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi sintagma „care nu a împlinit 16 ani”, din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură sunt neconstituţionale. În argumentarea soluţiei de admitere pronunţate, CCR a constatat că în cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi care au calitatea de persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, trebuie să li se asigure garanţiile procedurale specifice, în considerarea situaţiei de vădită vulnerabilitate în care aceştia se află, deoarece ascultarea şi confruntarea făcându-se la sediul organului de urmărire penală, acestea capătă un grad de oficialitate cu care minorul nu este obişnuit, fapt ce ar putea influenţa negativ calitatea declaraţiilor. De aceea, autoritatea competentă trebuie ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti

Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89 din 12.02.2013. CAPITOLUL I Modificarea şi completarea unor acte normative în vederea degrevării instanţelor judecătoreşti SECŢIUNEA 1 Modificarea şi completarea Codului de procedură penală Art. I. – Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 281, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: ” 6. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.” 2. La articolul 282, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins: ” 5. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.” 3. La ...

continuare →