25 Septembrie, 2017

Legea uceniciei a fost republicată

Ieri a apărut în Monitorul Oficial cea de-a doua formă republicată a Legii privind ucenicia la locul de muncă nr. 279/2005, ca urmare a modificărilor făcute asupra acestui act normativ în urmă cu aproximativ două luni. Noile prevederi incluse revin asupra clauzelor din contractul de ucenicie.Astfel, prin Legea nr. 179/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013 (M.Of. nr. 348/2013), se doreşte creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi a calităţii calificării profesionale.Obligaţiile angajatoruluiModificările aduse asupra Legii uceniciei vizează, în primul rând, introducerea de noi obligaţii pentru angajatori, aceştia fiind obligaţi să:să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;să asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează profesional;să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat ...

continuare →