19 August, 2019

Declaraţia 085

Actul normativ analizat astăzi, se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, când acestea prestează servicii furnizate pe cale electronică, servicii de ... ...

continuare →

Anularea înregistrării în scop de TVA

Materialul de mai jos semnalează o decizie a CCR care pune în discuţie dispoziţiile din Codul fiscal privind refuzul ANAF de înregistrare a unei firme în scop de TVA şi căile legale de atac. Decizia nr. 567/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 311 din 22 aprilie 2019. CCR a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 316 alin. (9) și alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepție ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri prin care se solicită anularea unui act administrativ emis în temeiul Legii nr. 227/2015, respectiv a unei decizii privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Motivarea excepției de neconstituționalitateAutoarea acesteia susține, în esență, că prevederile criticate sunt contrare dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Constituție, deoarece în cuprinsul acestora se face trimitere directă la criterii și la termene stabilite (sau care vor fi stabilite) prin ordin al ...

continuare →