18 Ianuarie, 2020

Declaraţia privind TVA nedeductibilă în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 33/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 33 din 16 ianuarie a.c., a fost aprobată Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”. Reglementarea se aplică numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012. Procedura se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. ■ Reglementarea-cadru este dată prin Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. Potrivit Art.111 din hotărâre, cheltuiala cu TVA nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. În vederea rambursării ...

continuare →