18 Ianuarie, 2020

Buletin legislativ: Noutăţi privind certificatele verzi în 2015

Ordinul nr. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 şi Ordinul nr. 9/2015 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015, au fost publicate în Monitorul Oficial al nr. 154/2015. ...

continuare →

ANRE a stabilit valorile de tranzacţionare a certificatelor verzi, pentrul anul 2013

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit valorile-limită de tranzacționare a certificatelor verzi și contravaloarea unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul în curs, acestea fiind înscrise într-un ordin al instituţie publicat astăzi, 21 martie 2013.Astfel, potrivit Ordinului ANRDE nr. 10/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 151/2013, valorile de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de certificate verzi pentru anul 2013 sunt următoarele:- valoarea minimă de 129,64 lei/certificat verde (respectiv 28,876 euro/certificat verde);- valoarea maximă de 264,09 lei/certificat verde (respectiv 58,823 euro/certificat verde).Totodată, contravaloarea certificatului verde neachiziționat de către operatorii economici care au obligația anuală de achiziție de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2013, este de 528,17 lei/certificat verde neachiziționat (respectiv 117,646 euro/certificat verde neachiziționat).Sursa: Monitorul Oficial ...

continuare →

Semnarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS

Regulile privind semnarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 şi nr. 687 bis din 04/10/2012. Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Situaţiile financiare anuale se semnează, de asemenea, de administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. De ...

continuare →

Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS

Regulile privind aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 şi nr. 687 bis din 04/10/2012. Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională. Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se ...

continuare →

Comisia Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor

Uniunea Europeană a adoptat norme noi privind tranzacţionarea angro a energiei. Scopul acestei măsuri este împiedicarea utilizării informaţiilor privilegiate şi a altor forme de abuz de piaţă, care denaturează preţurile de tranzacţionare angro a energiei şi se traduc în mod normal prin faptul că întreprinderile şi consumatorii plătesc mai mult decât ar trebui pentru energia consumată. Noua legislaţie va intra în vigoare până la sfârşitul acestui an. Tranzacţionarea energiei va fi monitorizată la nivelul UE pentru a descoperi abuzurile, iar autorităţile naţionale din statele membre vor institui sancţiuni pentru a contribui la stoparea şi prevenirea manipulării pieţei. Despre tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor În tranzacţionarea angro a energiei electrice şi a gazelor sunt implicate câteva sute de societăţi şi în fiecare zi au loc peste 10 000 de tranzacţii. În sectorul energiei preţurile sunt influenţate, mai mult decât în alte sectoare, de disponibilitatea capacităţilor de producţie şi ...

continuare →