22 Ianuarie, 2020

Când se datorează TVA la tranzacţii imobiliare

Excepția de neconstituționalitate pe care o semnalăm a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva unei sentințe pronunțate de Tribunal prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea privind anularea unui act administrativ, respectiv o decizie de impunere întemeiată pe dispozițiile art. 127 alin. (2) din Codul fiscal 2003, în ceea ce privește obligația de plată a taxei pe valoarea adăugată în domeniul tranzacțiilor imobiliare. ...

continuare →

Dobânzi legale de întârziere

Semnalăm aici o decizie de referinţă a Curţii de Justiţie a UE privind regimul de aplicat la plata dobânzilor legale de întârziere pentru tranzacții comerciale finanțate din fonduri structurale și din Fondul de coeziune al Uniunii Europene ... ...

continuare →

Se poate optimiza tratamentul TVA pentru livrări în lanţ în cazul importului / exportului de bunuri?

O problemă interesantă pe care am întâlnit-o în practica TVA are de a face cu tranzacţiile în lanţ efectuate în cadrul unor operaţiuni de import/export, în special în cazurile în care în lanţul tranzacţiilor participă cel puţin două persoane române.Ni s-a întâmplat să întâlnim în practică structurări diferite şi tratamente TVA diferite pentru aceeaşi operaţiune, aspect ce a născut multiple discuţii şi contradicţii, iar în articolul următor ne-am propus să abordăm exact acest subiect şi să analizăm dacă întradevăr optimizarea tratamentului TVA este posibilă în astfel de cazuri.(i) IMPORT. Spre exemplu, presupunem următorul lanţ de livrări: Tratamentul TVA cel mai des întâlnit într-o astfel de tranzacţie este următorul: societatea B realizează un import de bunuri de la societatea A, plăteşte TVA în vamă iar mai departe facturează bunurile cu TVA românesc către C.Totuşi, în practică am întâlnit şi situaţia în care se doreşte ca societatea C să realizeze importul de bunuri, scutind ...

continuare →

Taxa pe tranzacţiile financiare: o contribuţie echitabilă din partea sectorului financiar

Pe 28 septembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere de taxă pe tranzacţiile financiare, aplicabilă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare care au loc între instituţii financiare, atunci când cel puţin una dintre părţile tranzacţiei este situată în UE. Potrivit propunerii avansate de Comisie, ar urma să se aplice o taxă de 0,1 % în cazul acţiunilor şi al obligaţiunilor şi o taxă de 0,01 % în cazul contractelor de instrumente financiare derivate. Prin această măsură, s-ar putea colecta anual aproximativ 57 miliarde EUR. Comisia a propus ca taxa să intre în vigoare începând de la 1 ianuarie 2014. Două motive au stat la baza propunerii Comisiei de instituire a unei noi taxe pe tranzacţiile financiare. În primul rând, pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuţie echitabilă într-un moment în care statele membre sunt obligate la măsuri de consolidare ...

continuare →