26 August, 2019

Despre modificările făcute la regimul transporturilor rutiere. Ce noutăţi aduce OUG nr. 11/2013?

Executivul a emis recent o ordonanţă de urgenţă menită să permită autorităţilor competente o monitorizare eficientă a transporturilor rutiere de persoane şi de marfă şi luarea unor măsuri preventive sau coercitive, după caz, în legătură cu securitatea rutieră şi autorizarea transporturilor.Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013, de modificare şi completare a O.G. nr. 27/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 122 din 5 martie 2013.Actul normativ de bază a fost redactat astfel încât să facă aplicarea reglementărilor comunitare în domeniu. Amendamentele recente aduc completări şi modificări în contextul în care – aşa cum se arată în expunerea de motive, România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave, în care sunt implicate autovehicule construite şi echipate pentru transportul a nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier naţional contra-cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din 5.03.2013 (M.Of. 122/2013). Având în vedere faptul că România se confruntă în ultima perioadă cu o serie de evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave, în care sunt implicate autovehicule construite şi echipate pentru transportul a 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, care efectuează transport rutier naţional contra cost de persoane, vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,4 tone şi 3,5 tone, care efectuează transport rutier naţional de marfă, precum şi vehicule care efectuează transport rutier de vehicule rutiere defecte sau avariate, fără ca aceste operaţiuni de transport să fie autorizate, întrucât în urma acestor evenimente a crescut numărul constatărilor autorităţilor abilitate şi sesizărilor partenerilor sociali în privinţa existenţei unor practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane, ţinând seama ...

continuare →

Ce sancţiuni riscăm când efectuăm transporturi rutiere interne şi internaţionale

Fie că tranportă persoane, fie că trasportă marfă, firmele specializate sunt supuse rigorilor legii comunitare şi interne, care prevede anumite sancţiuni pentru încălcarea acestor norme. Încălcările sunt clasificate în: - încălcări foarte grave, sancţionate cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei; - încălcări grave, sancţionate cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei; - încălcări minore, sancţionate cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei. În toate cazurile, când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lângă aplicarea amenzii, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă numai după îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia. Dintre faptele care reprezintă încălcări foarte grave ale normelor comunitare sau interne prevăzute mai sus, menţionăm: * efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţa de transport, licenţa comunitară, certificat de transport în cont ...

continuare →