21 Noiembrie, 2019

Formulare de declaraţii privind transferul de proprietăţi imobiliare

Prin ordin al preşedintelului ANAF au fost aprobate două formulare de declaraţii – privind, respectiv impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Ordinul nr. 892/2012 este în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 430 din 28 iunie a.c.  ■ Formularul 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012. Formularul se depune în format electronic. Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a ...

continuare →