10 Decembrie, 2019

Hotărârea nr. 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor

Hotărârea CSM nr. 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 05.02.2014 (M.Of. nr. 90/2014).În vigoare de la 05.02.2014În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:Art. I.Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în ...

continuare →

Noutăţi contabile referitoare la subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Prezentăm mai jos detaliat principalele aspecte reglementate cu referire la subvenţiile şi activele primite prin transfer de la clienţi. Dispoziţiile acestui ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: * OMFP nr. 1690/2012 aduce o clarificare în sensul că modifică titlul subsecţiunii 8.8 “Subvenţii”. Acest această secţiunea se va numi: “Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi”. * Totodată, pentru a elimina orice neclarităţi referitoare la subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi, legiuitorul aduce completări menite să expliciteze contabilizarea acestora. Astfel, entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări ...

continuare →