23 Ianuarie, 2020

Tichetele cadou în 2019

Dacă într-un material anterior am început prezentarea reglementărilor cuprinse în Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare cu cele referitoare la tichetele de masă, în articolul de faţă vom vedea care sunt regulile referitoare la acordarea tichetelor cadou, de la 1 ianuarie 2019. Pentru ce?Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaților, pentru cheltuieli sociale.Prin excepție, pot fi acordate tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.Sume acordate şi valoare nominalăNivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou nu poate depăși suma stabilită iniţial în cadrul discuţiilor dintre angajator şi organizaţiile legale sindicale/reprezentanţii salariaţilor.  Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou pentru campaniile de marketing, protocol, reclamă şi publicitate etc. nu poate depăși sumele prevăzute cu această destinație în bugetul alocat fiecărui eveniment.Valoarea nominală a unui ...

continuare →

Tichetele de masă în 2019

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare... ...

continuare →