22 Iulie, 2019

Calcularea termenelor de la care se datorează majorările, dobânzile şi penalităţile în cazul în care termenul de scadenţă cade într-o zi nelucrătoare

În activitatea practică numeroşi contribuabili şi organe fiscale au neclarităţi cu privire la data de la care se calculează, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare.Prin prevederile legale în vigoare se prevede, clar, precis şi la modul imperativ, că, în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează după prima zi lucrătoare ce urmează termenului de scadenţă.Exemplu:În cazul în care termenul de plată, de 25, cade într-o zi nelucrătoare, de sâmbătă, iar data de luni 27 a lunii respective este zi lucrătoare:termenul de plată „se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare”, respectiv până la sfârşitul zilei lucrătoare de luni 27 ...

continuare →

Prejudicii suferite de stat prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

Prin articolul intitulat „Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie” am prezentat modul în care a avut şi are loc (din anul 2004 şi până în prezent) prejudicierea contribuabililor pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care acestea sunt aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Prin acest articol ne propunem să prezentăm şi modul în care poate avea loc prejudicierea statului pe seama (1) neajunsurilor pe care le conţin prevederile legale în materie de prescripţie, şi (2) a felului în care reglementările în materie de prescripţie sunt interpretate şi aplicate de organele fiscale şi de justiţie.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie sunt de amintit numeroasele şi gravele neajunsuri în aplicarea prescripţiei, cauzate atât de neajunsurile legislative, cât şi de organele fiscale şi de justiţie printr-un mod ...

continuare →

Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (III). Paradoxuri

Paradoxuri generate de prevederile legale care dispun că termenul de prescripţie începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. Pentru a se înţelege problema în discuţie, vom porni de la următoarea situaţie a unui contribuabil: 1. Salariile fiecărei luni, din anul 2003, au fost plătite până în ultima zi a lunii respective. ...

continuare →

Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie

1. Precizări preliminare Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema în discuţie, se impun următoarele precizări cu privire (1) la legislaţia în materie de prescripţie, şi (2) la modul de aplicare a acesteia de către organele fiscale şi de justiţie.1. Începând cu 21 aprilie 1958 a intrat în vigoare „Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958 privitor la prescripţia extinctivă”. Decretul nr. 167/1958 a fost abrogat, începând cu 1 octombrie 2011, prin art. 230 din „Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil”.2. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală.3. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.4. Prin art. 91 şi art. 23 din Codul de procedură fiscală se dispune clar, precis şi la modul imperativ:„Art. 91. Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă ...

continuare →