19 Ianuarie, 2020

Calcularea termenelor de la care se datorează majorările, dobânzile şi penalităţile în cazul în care termenul de scadenţă cade într-o zi nelucrătoare

În activitatea practică numeroşi contribuabili şi organe fiscale au neclarităţi cu privire la data de la care se calculează, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare.Prin prevederile legale în vigoare se prevede, clar, precis şi la modul imperativ, că, în cazul în care termenul de scadenţă (de plată) a obligaţiilor bugetare (impozite, taxe, contribuţii etc.) cade într-o zi nelucrătoare, majorările, dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează după prima zi lucrătoare ce urmează termenului de scadenţă.Exemplu:În cazul în care termenul de plată, de 25, cade într-o zi nelucrătoare, de sâmbătă, iar data de luni 27 a lunii respective este zi lucrătoare:termenul de plată „se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare”, respectiv până la sfârşitul zilei lucrătoare de luni 27 ...

continuare →