12 Decembrie, 2019

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi termenelor de plată pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 04.02.2014 (M.Of. 88/2014).În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2014, hotărăşte:Art. 1. -Pentru anul 2014 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor ...

continuare →