21 Noiembrie, 2019

„Data săvârşirii faptei” şi „data constatării faptei”, elemente în funcţie de care se stabileşte termenul de prescripţie şi se aplică amenzi

Prin art. 13 din O.G. nr. 2/2001 se prevede că termenul de prescripţie în aplicarea amenzilor este în funcţie de „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple (care nu sunt continue” şi de „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”. Stabilirea, cu corectitudine, a termenului de prescripţie (în cazul aplicării amenzilor), şi aplicarea de amenzi (în cadrul termenului de prescripţie), se poate face numai în condiţiile în care organele fiscale şi contribuabilii vor şti: 1) ce se înţelege prin „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple”; 2) ce se înţelege prin „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”; 3) care este deosebirea dintre „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple” şi „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”; 4) pe baza căror documente legale se stabileşte termenul de prescripţie: 4.1) de la „data săvârşirii faptei, în cazul contravenţiilor simple”; 4.2)  de la „data constatării faptei, în cazul contravenţiilor continue”. Pentru ...

continuare →