27 Ianuarie, 2020

STUDIU DE CAZ:Când suntem în situația unui refuz nejustificat de soluționare a cererii în temeiul Legii contenciosului administrativ?

Prin cererea formulată de reclamanta V. C.I., în contradictoriu cu pârâtele PRIMĂRIA MUNICIPIULUI O. şi STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL O. reclamanta a arătat că pârâţii nu respectă un act prin care s-au obligat să o pună în posesie asupra unui teren, apreciind că o astfel de situație este asimilată refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere potrivit art. 2 lit. i) din Legea nr. 554/2004,  şi anume, „nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile”.În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, după obligarea sa prin hotărâre judecătorească, Municipiul O., prin primar, a emis dispoziţia de restituire în natură a terenului respectiv, unde în cuprinsul acesteia la art. 2 este prevăzut că: „punerea în posesie se va face după îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară, prin proces verbal de punere în posesie”.Reclamanta a mai arătat că în urma emiterii ...

continuare →