18 Iulie, 2019

ISU: Ce presupune instructajul periodic al angajaţilor, pentru situaţiile de urgenţă?

Într-un material anterior am început prezentarea aspectelor referitoare la instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (ISU), concentrându-ne atenţia pe instructajul introductiv general şi instructajul specific locului de muncă. Continuăm, în articolul de faţă, cu reglementările privind instructajul periodic ...

continuare →

Camera auditorilor financiari: înscrierea la stagiu a studenţilor ACCA

Prin Hotărârea nr. 211/2011, preşedintele Camerei a aprobat Procedura de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline. Hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie a.c. Prin Procedura aprobată, se prevăd etapele pe care trebuie să le parcurgă studenţii eligibili: ● echivalarea testului de acces la stagiu; ● înscrierea pentru cei trei ani de stagiu în activitatea de audit financiar; ● înscrierea la examenul de competenţă profesională organizat de CAFR la sfârşitul perioadei de stagiu. Echivalarea se acordă conform condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de CAFR. Studenţii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, ...

continuare →