20 Ianuarie, 2020

TVA: dreptul de deducere a taxei achitate în amonte

Pornind de o situaţie practică adusă în faţa instanţelor din Ungaria, Curtea de Justiţie a UE a fost solicitată să dea clarificări de interpretare a Directivei 2006/112 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și a principiilor proporționalității, neutralității fiscale și efectivității. ...

continuare →